Reeglid

Külastaja meelespa

  • Iga pilet on ühe tunni põhine. Batuudikeskuses kauem viibimine tähendab automaatselt uue tunni eest maksmist. (näide: isik on batuudikekuses 1h 20min – maksmine toimub 2h eest).      
  • Iga külastaja vastutab ise oma võimete ja terviseseisundi eest kasutamaks batuudikeskuses pakutavat inventari.
  • Kuni 5 aastased lased võivad viibida batuudikeskuses ainult koos vanematega või täisealise vastutava isikuga.
  • Batuudialal hüppamise ajal ei ole lubatud hoida taskutes erinevaid esemeid (telefon, võtmed jms) – need võivad põhjustada vigastusi.
  • Batuudikeskus ei vastuta ära kaotatud asjade eest. Kõik batuudikeskuses leitud asjad hoiustatakse administraatori käes 1 nädal.
  • Oma söögi ja joogiga batuudialale sisenemine keelatud.
  • Batuudikeskuse inventari tahtliku rikkumise korral tuleb tasuda kogu inventari maksumus.
  • Ohtlike trikkide tegemisel batuudialal (saltod, käte peal kõndimised jms) vastutab oma terviseseisundi eest trikkide sooritaja ise.